0,20

700 years of sh”neberg 700 ans de sh”neberg architectuur architecture architecture Berlin1964233210

1964stampMint Never Hinged

 0,40

president lbke pr‚sident lbke personaliteiten personalities personnalit‚s Berlin1964234/235211/212

1964stampMint Never Hinged

 0,25

Reichstag building Bƒtiment du Reichstag architectuur architecture architecture Berlin1964236213

1964stampMint Never Hinged

 0,85

Sleeping Beauty Belle au bois dormant sprookjes fairytales contes de f‚es Berlin1964237/240214/217

1964stampMint Never Hinged

 0,30

john f. kennedy john f. Kennedy personaliteiten personalities personnalit‚s Berlin1964241218

1964stampMint Never Hinged

 0,38

definitive serie serie courante architectuur architecture architecture Berlin1964219a242/242

1964stampMint Never Hinged

 0,88

definitive serie serie courante architectuur architecture architecture Berlin1964219b242/242

1964stampMint Never Hinged

-17%
 1,50

world day for lepers journée mondiale des lépreux personaliteiten dag/week/jaar van… Belgium1964BL 35BL 29BL 35

1964blokMint Never Hinged

-17%
 2,12

Rogier van der Weyden rogier van der weyden personaliteiten schilderijen Belgium1964BL 36BL 30BL 36

1964blokMint Never Hinged

 2,13

Rogier van der Weyden rogier van der weyden personaliteiten schilderijen Belgium1964BL 36BL 30BL 36

1964blokused

-17%
 2,00

Rogier van der Weyden rogier van der weyden personaliteiten schilderijen Belgium1964BL 37BL 31BL 37

1964blokMint Never Hinged

 11,25

socialist international international socialiste organisaties organizations organisations Belgium1964LX 44

1964luxevelMint Never Hinged

 50,00

europe 1964 europe 1964 europa Europe l'europe Belgium1964LX 45

1964luxevelMint Never Hinged

 0,40

world day for lepers journ‚e mondiale des l‚preux dag/week/jaar van geneeskunde day / week / year from jour / semaine / ann‚e de medicine m‚decine Belgium19641278/12801338/13401278/1280

1964stampMint Never Hinged

 0,30

Belgian celebrities C‚l‚brit‚s belges personaliteiten geneeskunde personalities personnalit‚s medicine m‚decine Belgium19641281/12831341/13431281/1283

1964stampMint Never Hinged

 0,12

day of the stamp jour du timbre dag/week/jaar van day / week / year from jour / semaine / ann‚e de Belgium1964128413441284

1964stampMint Never Hinged

 0,12

Ostend Ostende herdenkingen commemorations comm‚morations Belgium1964128513451285

1964stampMint Never Hinged

 0,24

peace treaty trait‚ de paix herdenkingen commemorations comm‚morations Belgium1964128613461286

1964stampMint Never Hinged

 0,44

Protestantism Le protestantisme organisaties personaliteiten organizations organisations personalities personnalit‚s Belgium19641287/12891347/13491287/1289

1964stampMint Never Hinged

 0,30

socialist international international socialiste organisaties herdenkingen organizations organisations commemorations comm‚morations Belgium19641290/12921350/13521290/1292

1964stampMint Never Hinged

 0,36

patriotic works ?uvres patriotiques organisaties oorlog organizations organisations war la guerre Belgium19641293/12951353/13551293/1295

1964stampMint Never Hinged

 0,36

resistance and liberation r‚sistance et lib‚ration oorlog war la guerre Belgium19641296/12971356/13571296/1297

1964stampMint Never Hinged

 2,00

europe 1964 europe 1964 europa Europe l'europe Belgium19641298/12991358/13591298/1299

1964stampMint Never Hinged

 1,56

cultural issue problŠme culturel schilderijen personaliteiten paintings des peintures personalities personnalit‚s Belgium19641300/13021360/13621300/1302

1964stampMint Never Hinged

 1,44

cultural issue problŠme culturel schilderijen religie paintings des peintures religion la religion Belgium1964130313631303

1964stampMint Never Hinged

 0,24

the property la propri‚t‚ patrimonium religie patrimony patrimoine religion la religion Belgium19641304/13051364/13651304/1305

1964stampMint Never Hinged

 0,18

Benelux benelux gezamenlijke uitgifte joint issue ‚mission commune Belgium1964130613661306

1964stampMint Never Hinged

 0,74

antituberculose antituberculeux schilderijen paintings des peintures Belgium19641307/13121367/13721307/1312

1964stampMint Never Hinged

 0,75

William Shakespeare William Shakespeare Gibraltar1964166162

1964stampMint Never Hinged

 0,40

new constitution nouvelle constitution Gibraltar1964167/168163/164

1964stampMint Never Hinged

 2,63

William Shakespeare William Shakespeare personaliteiten personalities personnalit‚s Cyprus1964233/236225/228

1964stampMint Never Hinged

 1,63

Olympics jeux olympiques sport sport sport Cyprus1964237/239229/231

1964stampMint Never Hinged

 1,75

Olympics jeux olympiques sport fietsen sport sport bicycles faire du v‚lo ddr19641033/1038736/740

1964stampMint Never Hinged

 5,00

young pioneers jeunes pionniers niet courante vorm non-standard form forme non courant ddr19641045/1047748/750

1964stampMint Never Hinged

 0,60

loan wheel roue de prˆt ddr19641048751

1964stampMint Never Hinged

 3,00

15 year ddr Ddr de 15 ans ruimtevaart vlaggen boten space travel voyage dans l'espace flags drapeaux Boats les bateaux ddr19641059/1073762/776

1964stampMint Never Hinged

 1,00

Christmas no‰l religie religion la religion malta1964298/300300/302

1964stampMint Never Hinged

 0,50

old border post ancien poste frontiŠre Denmark1964419431

1964stampMint Never Hinged

 1,30

Red Cross croix rouge koningshuis personaliteiten royal family famille royale personalities personnalit‚s Denmark1964421/422433/434

1964stampMint Never Hinged

 0,35

day of the stamp jour du timbre papier fluorescerendDenmark1964424 y436a

1964stampMint Never Hinged

 0,20

protection of nature and monuments protection de la nature et des monuments Denmark1964425 x437

1964stampMint Never Hinged

 0,25

protection of nature and monuments protection de la nature et des monuments papier fluorescerendDenmark1964425 y437a

1964stampMint Never Hinged

 1,30

for the youth pour les jeunes jeugd fauna youth jeunesse fauna la faune Germany1964412/415284/287

1964stampMint Never Hinged

 0,30

president lubke pr‚sident Lubke Germany1964429/430305/306

1964stampMint Never Hinged

 0,15

churches les ‚glises personaliteiten personalities personnalit‚s Germany1964439307

1964stampMint Never Hinged

 0,45

science and technology science et technologie wetenschap science science Germany1964440/442310/312

1964stampMint Never Hinged

 0,30

europe 1964 europe 1964 Germany1964445/446313/314

1964stampMint Never Hinged

 0,80

charity work travail de charit‚ Germany1964447/450315/318

1964stampMint Never Hinged

 0,15

accountancy la comptabilit‚ vogels birds les oiseaux Germany1964452320

1964stampMint Never Hinged

 0,25

john f kennedy John F. Kennedy Germany1964453321

1964stampMint Never Hinged

 0,50

samuel kleinschmidt samuel kleinschmidt Greenland19646455

1964stampMint Never Hinged

 5,50

paul I Paul I Greece1964835/844813/822

1964stampMint Never Hinged

 1,50

ionic islands Œles ioniques boten paarden Boats les bateaux horses chevaux Greece1964850/856828/834

1964stampMint Never Hinged

 1,63

Olympics jeux olympiques sport sport sport Greece1964863/869841/847

1964stampMint Never Hinged

 0,63

artists des artistes finland1964585559

1964stampMint Never Hinged

 0,63

emil nestor setala emil nestor setala wetenschap science science finland1964586560

1964stampMint Never Hinged

 3,25

Red Cross croix rouge geneeskunde scheepvaart medicine m‚decine shipping exp‚dition finland1964589/592561/564

1964stampMint Never Hinged

 0,20

michelangelo Michelangelo personaliteiten personalities personnalit‚s italy19641159903

1964stampMint Never Hinged

 1,50

European association of cities Association europ‚enne des villes monumenten monuments les monuments italy19641166/1168909/911

1964stampMint Never Hinged