0,45

abvv abvv Belgium1998278828402788

1998stampMint Never Hinged

 4,00

abvv abvv met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgium1998278828402788

1998stampimperforated