1,80

promotion of philately promotion de la philat‚lie filatelie personaliteiten philately philat‚lie personalities personnalit‚s Belgium19992793/27942845/28462793/2794

1999stampMint Never Hinged

 30,00

promotion of philately promotion de la philat‚lie filatelie personaliteiten philately philat‚lie personalities personnalit‚s met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgium19992793/27942845/28462793/2794

1999stampimperforated