0,90

world mail association association mondiale du courrier post filatelie post poste philately philat‚lie Belgium1999281428662814

1999stampMint Never Hinged

 7,00

world mail association association mondiale du courrier post filatelie plaatnummer post poste philately philat‚lie plate number num‚ro de plaque met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgium1999281428662814

1999plate numberimperforated