1,91

james ensor James Ensor Belgium19992829/28312881/28832829/2831

1999stampMint Never Hinged

 16,00

james ensor James Ensor met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgium19992829/28312881/28832829/2831

1999stampimperforated