1,91

promotion of philately promotion de la philat‚lie personaliteiten personalities personnalit‚s Belgium20002879/28802932/29332878/2879

2000stampMint Never Hinged

 30,00

promotion of philately promotion de la philat‚lie personaliteiten personalities personnalit‚s met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgium20002879/28802932/29332878/2879

2000stampimperforated