5,80

feast of the stamp fête du timbre filatelie Belgium20114130/41344176/41804111/4115

2011stampMint Never Hinged

 50,00

feast of the stamp fˆte du timbre filatelie philately philat‚lie met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgium20114130/41344176/41804111/4115

2011stampimperforated