4,50

Winston Churchill Winston Churchill Gibraltar1974BL 1BL 1

1974blokMint Never Hinged

 2,70

Christmas no‰l religie Gibraltar1975KB 328/333323/328

1975small sheetMint Never Hinged

 5,00

independence indépendance wapenschilden Gibraltar1976BL 2BL 2

1976blokMint Never Hinged

 3,00

elisabeth II elisabeth II koningshuis wapenschilden Gibraltar1977BL 3BL 3

1977blokMint Never Hinged

 3,25

Christmas no‰l personaliteiten schilderijen religie Gibraltar1977BL 4BL 4

1977blokMint Never Hinged

 0,75

street of gibraltar rue de Gibraltar landkaart Gibraltar1978BL 5BL 5

1978blokMint Never Hinged

 1,80

year of the child année de l'enfant organisaties dag/week/jaar van… Gibraltar1979BL 6397/402

1979blokMint Never Hinged

 1,25

Lord Nelson Lord Nelson scheepvaart Gibraltar1980BL 7BL 6

1980blokMint Never Hinged

 4,50

europe 1981 europe 1981 folklore Gibraltar1981KB 416/417F 418/419

1981small sheetMint Never Hinged

 2,50

fortifications les fortifications oorlog Gibraltar1983BL 8BL 7

1983blokMint Never Hinged

 7,50

europe 1984 europe 1984 europa technologie landkaart Gibraltar1984KB 475/476F 483/484

1984small sheetMint Never Hinged

 2,00

100 years stamps 100 ans timbres filatelie opdruk Gibraltar1986BL 9BL 8

1986blokMint Never Hinged

 1,38

prince andrew prince andrew koningshuis Gibraltar1986BL 10BL 9

1986blokMint Never Hinged

 3,25

Operation Raleigh Opération Raleigh Gibraltar1988BL 11BL 10

1988blokMint Never Hinged

 5,50

new coins nouvelles pièces Gibraltar1989Bl 13/14BL 12/13

1989blokMint Never Hinged

 3,00

stamps timbres post filatelie Gibraltar1990BL 15BL 14

1990blokMint Never Hinged

 3,00

Philanippon 91 Philanippon 91 fauna filatelie Gibraltar1991BL 16BL 15

1991blokMint Never Hinged

 3,00

sail regatta régate de voile sport Gibraltar1992BL 17BL 16

1992blokMint Never Hinged

 3,25

philakorea 94 philakorea 94 filatelie honden Gibraltar1994BL 20BL 19

1994blokMint Never Hinged

 5,50

butterflies papillons vlinders Gibraltar1997BL 28BL 26

1997blokMint Never Hinged

 4,00

cats chats katten Gibraltar1997BL 27792/797

1997blokMint Never Hinged

 4,25

whales baleines fauna vissen Gibraltar1998BL 34BL 32

1998blokMint Never Hinged

 5,50

seafaring marin oorlog uniformen Gibraltar1999BL 35BL 35

1999blokMint Never Hinged

 5,00

native animals animaux indigènes vuurtoren Gibraltar2002BL 51BL 51

2002blokMint Never Hinged

 5,50

mushrooms champignons Gibraltar2003BL 57BL 57

2003blokMint Never Hinged