De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Datastamps. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Datastamps. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Datastamps aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan getoonde prijzen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Datastamps behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Datastamps sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.