1,35

Belgian chocolate Chocolat belge Belgique19992825/28272877/28792825/2827

1999timbreNeuf Sans Charnière

 12,00

Belgian chocolate Chocolat belge met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgique19992825/28272877/28792825/2827

1999timbrenon dentele