2,03

belgica 2001 Belgique 2001 Belgique2000293229832934

2000joint de bobineNeuf Sans Charnière

 4,00

belgica 2001 Belgique 2001 filatelie philately philat‚lie met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgique2000293229832934

2000timbrenon dentele