0,54

promotion of philately promotion de la philat‚lie filatelie philately philat‚lie Belgique2002305631063051

2002timbreNeuf Sans Charnière

 4,00

promotion of philately promotion de la philat‚lie filatelie philately philat‚lie met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.Belgique2002305631063051

2002timbrenon dentele