19,69

penalty stamp timbre de p‚nalit‚ denemarken1923TX 19

1923strafportzegelspostfris

 316,25

philately congress congrŠs de philat‚lie opdruk ambachten imprint surcharge crafts artisanat frankrijk1923152182

1923postzegelongebruikt

 66,00

cities les villes oostenrijk1923433/441304/312

1923postzegelpostfris