0,90

world mail association association mondiale du courrier post filatelie post poste philately philat‚lie belgië1999281428662814

1999postzegelpostfris

 7,00

world mail association association mondiale du courrier post filatelie plaatnummer post poste philately philat‚lie plate number num‚ro de plaque met nummer op achterzijde zoals door Bpost uitgegeven.belgië1999281428662814

1999plaatnummerongetand