2,25

wedding mariage liechtenstein1967BL 7BL 10

1967blokpostfris

 2,25

liba 72 liba 72 filatelie philately philat‚lie liechtenstein1972BL 9BL 12

1972blokpostfris

 2,40

wwf wwf wwf fauna wwf wwf fauna la faune liechtenstein1976644/647587/600583/586

1976postzegelpostfris

 2,75

Pope John Paul II Le pape Jean-Paul II wapenschilden coats of arms blasons liechtenstein1985BL 12BL 15

1985blokpostfris

-17%
 2,00

wwf wwf wwf fauna wwf wwf fauna la faune liechtenstein1989967/970908/911907/910

1989postzegelpostfris

 3,50

wedding mariage liechtenstein199310651006

1993postzegelpostfris